تازه خبر
راډیوی خپروني

ځانګړې راډیوی ګردي میز:د سولي په پروسه کي د ځوانانواو ښځو...

ځانګړې راډیوی ګردي میز: دخپروني موضوع: پیل: د سولي په پروسه کي د ځوانانواو ښځو ګډون د ټولني لپا ره څومره ګټور تمامیدلاي سي؟ دسکون...

راډیوی خپروني

ځانګړې راډیوی ګردی میز

ځانګړې راډیوی ګردی میز د ښځو د بشري حقوقو د تیر اتلس کاله لاسته راوړني څنګه باید وساتل سي او دغه پیغام په څه ډول د سولي د مذاکراتو...